top of page

Heterotopia

space poem (glass, aluminium, text), 2017

I intended to create forms that are not just forms but spaces as well. The essences of an unusual material that comes with the text through the window. I imagined a substance that is liquid, plasma-like, and capable of containing everything in its environment.

 

According to this phenomenon, the concept of heterotopia began to interest me, I tried to apply it to this installation. Monica E. McTinghe in her book, "Framed Spaces: Photography and Memory in Contemporary Installation Art" describes in detail the contemporary possibilities and properties of space installation that are linked to the concept of heterotopia by Foucault, for example, how the historical past and the actualities together can be compatible in it. In the theoretical system of Foucault, the mirror is heterotopia and utopia at the same time.

---

Olyan formákat szerettem volna csinálni, amelyek nem csupán formák, hanem terek is egyben. Egy különös anyag esszenciái, ami a szöveggel együtt az ablakon bevetül. Elképzeltem egy olyan anyagot, ami cseppfolyós, plazmaszerű és képes mindazt tartalmazni, ami a környezetében van. 

 

E jelenség mentén a heterotópia fogalma kezdett érdekelni, megkíséreltem azt az installációra alkalmazni. Monica E. McTinghe, Framed Spaces: Photography and Memory in Contemporary Installation Art c. könyvében részletesen ír a térinstalláció azon kortárs lehetőségeiről és tulajdonságairól, melyek a foucaulti heterotópia fogalmához kapcsolják, például arról, hogy a történeti múlt és az aktualitások hogyan egyeztethetőek össze benne. Foucault elméleti rendszerében a tükör heterotópia és utópia is egyszerre.

bottom of page